DSpace Repository

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Семенец, Сергей Николаевич; Семенець, Сергій Миколайович; Semenets, Serhii; Насонова, Светлана Сергеевна; Насонова, Світлана Сергіївна; Nasonova, Svitlana; Волчок, Денис Леонідович; Волчок, Денис Леонидович; Volchok, Denys; Вельмагіна, Наталя Олександрівна; Вельмагина, Наталья Александровна; Velmahina, Natalia (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Зміст і періодичність відновлення нафтових резервуарів (РВС) у нормативних документах [6] визначені досить орієнтовно, а з позицій економічної ефективності відповідні питання досліджені недостатньо. ...
 • Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Yevseieva, Halyna; Бабенко, Валентина Андріївна; Бабенко, Валентина Андреевна; Babenko, Valentina (2020-02)
  UK: Постановка проблеми.Роль інтелектуальної власності у сучасному інформаційному суспільстві стратегічно важлива для формування інтелектуальної еліти країни з чітким розумінням права інтелектуальної власності як основної ...
 • Малахов, Виктор Валериевич; Малахов, Віктор Валерійович; Malakhov, Viktor; Выкиданец, Сергей Николаевич; Викиданець, Сергій Миколайович; Vykidanets, Sergey (2020-02)
  RU: В связи с достаточно широким распространением сборно-монолитного железобетона в Украине возникла необходимость расширения области применения различных стыковых соединений. В частности, применение петлевых соединений ...
 • Кравчуновська, Тетяна Сергіївна; Кравчуновская, Татьяна Сергеевна; Kravchunovska, Tetiana; Заяць, Євген Іванович; Заяц, Евгений Иванович; Zaiats, Yevhen; Косолапов, Анатолій Федорович; Косолапов, Анатолий Федорович; Kosolapov, Anatolii; Єпіфанцева, Світлана Володимирівна; Епифанцева, Светлана Владимировна; Yepifantseva, Svitlana (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Особливості висотного будівництва полягають у забезпеченні зростання показників енерго- та ресурсозбереження висотних будівель, скорочення тривалості спорудження висотних будівель і зменшення ...
 • Колохов, Віктор Володимирович; Колохов, Виктор Владимирович; Kolokhov, Viktor; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Мосьпан, Володимир Іванович; Мосьпан, Владимир Иванович; Mospan, Volodymyr (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. На сьогоднішній день актуальним постає визначення технічного стану конструкцій та їх підсилення за необхідністю. Пошкодження конструкцій впливає на процес визначення фізико-механічних характеристик ...
 • Ковальов, Вячеслав Вікторович; Ковалев, Вячеслав Викторович; Kovalov, Viacheslav (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. В містах спостерігається значний дефіцит придатних для будівництва територій, що викликає необхідність проектування будівель у складних умовах – виконувати освоєння під будівництво територій, які ...
 • Дьяченко, Лариса Юріївна; Дьяченко, Лариса Юрьевна; Dyachenko, Larysa; Дьяченко, Ольга Сергіївна; Дьяченко, Ольга Сергеевна; Dyachenko, Olha; Мехед, Марія Миколаївна; Мехед, Мария Николаевна; Mekhed, Mariia; Петров, Валентин Валерійович; Петров, Валентин Валерьевич; Petrov, Valentin (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Вже сьогодні людство зіткнулося з необхідністю вирішення складних питань, пов'язаних зі зміною клімату, з викидами в атмосферу планети продуктів переробки промислових підприємств і, як наслідок, ...
 • Дерябіна, Ольга Олексіївна; Дерябина, Ольга Алексеевна; Deriabina, Olha; Помінчук, Марина Володимирівна; Поминчук, Марина Владимировна; Pominchuk, Marina (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в сучасному житті України в цілому та в архітектурно-будівельній сфері, зокрема, впливають на форми організації професійної діяльності архітектора, перш за все за рахунок ...
 • Ding, Kai Jian; Дін, Кай Цзянь; Дин, Кай Цзян (2020-02)
  EN: The development of scientific and technological progress in mechanical engineering, energy, aerospace and other industries is unthinkable without the creation of new structural materials that can improve the most ...
 • Диденко, Леонид Михайлович; Діденко, Леонід Михайлович; Didenko, Leonid; Харченко, Виталий Владимирович; Харченко, Віталій Володимирович; Kharchenko, Vitaliy; Рыбалка, Екатерина Анатольевна; Рибалка, Катерина Анатоліївна; Rybalka, Kateryna; Кучеренко, Екатерина Афанасьевна; Кучеренко, Катерина Панасівна; Kucherenko, Кaterina (2020-02)
  RU: Постановка проблемы. Согласно данным учета движения автотранспортных средств, на дорогах Украины прирост интенсивности движения автомобилей за календарный год составляет в среднем 1,5…2 %, но экономическая эффективность ...
 • Білоконь, Анатолий Іванович; Белоконь, Анатолий Иванович; Bilokon, Anatolyi; Маланчій, Сергій Олександрович; Маланчий, Сергей Александрович; Malanchiy, Serhei; Коцюба, Тетяна Володимирівна; Коцюба, Татьяна Владимировна; Kotsiuba, Tatiana (2020-02)
  UK: Розв’язується важлива науково-прикладна задача розвитку та практичного оцінювання процесів управління зацікавленими сторонами (ЗС) у проектах, що має велике значення для забезпечення вчасного виконання плану проекту і ...
 • Думанж, Мохамед; Doumongue, Moxamed; Булбар, Александр; Boulbair, Alexander; Лімам, Карім; Limam, Karim; Бенабед, Ахмед; Benabed, Ahmed (2019-11)
  UK: Відомо, що підприємства поліграфічних послуг викидають в навколишнє середовище численні забруднюючі речовини під час різних процесів друку, склеювання та різання паперу. Тому все більше працівників друкарської галузі ...
 • Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Марченко, Олена Іванівна; Марченко, Елена Ивановна; Marchenko, Olena (2019-11)
  UK: Різні сфери виробництва застосовують інноваційні будівельні технології, направлені на поліпшення якості житла та зменшення його вартості, зведення сучасних промислових споруд. Ці технології передбачають практичне ...
 • Цибрій, Лариса Володимирівна; Tsybrii, Larysa (2019-11)
  UK: Знайти кількісну оцінку впливу категорійних факторів на пояснювану змінну. Для передбачення значення числової змінної залежно від значень інших числових змінних використовується регресійний аналіз статистичної моделі, ...
 • Трофименко, Віталій Васильович; Трофименко, Виталий Васильевич; Trofymenko, Vitalii; Трофименко, Анатолий Васильевич; Трофименко, Анатолий Васильевич; Trofymenko, Anatolyi (2019-11)
  UK: Задача преобразования лучистой енергии в тепловую или электрическую связана с необходимостью применения новых материалов с высокой поглощательной способностью и теплопроводностью. Металлы с чистой гладкой поверхностью ...
 • Сакно, Ольга Петрівна; Сакно, Ольга Петровна; Sakno, Olha; Колеснікова, Тетяна Миколаївна; Колесникова, Татьяна Николаевна; Kolesnikova, Tetiana; Олло, Василь Петрович; Олло, Василий Петрович; Ollo, Vasyl (2019-11)
  UK: Сучасна математика дозволяє розв'язувати задачі, пов'язані з суб'єктивним сприйняттям, неоднозначною оцінкою обстановки людини і прийняттям рішень у нечітких умовах. Теорія нечітких множин дозволяє оперувати математично ...
 • Полторацька, Вікторія Миколаївна; Полторацкая, Виктория Николаевна; Poltoratska, Viktoriia; Тимошенко, Олена Анатоліївна; Тимошенко, Елена Анатольевна; Tymoshenko, Olena; Бойко, А. О.; Бойко, А. О.; Boiko, А.; Шаламова, А. Д.; Шаламова, А. Д.; Shalamova, A. (2019-11)
  UK: Велике значення в корекції та нейтралізації негативного впливу антропогенних факторів на формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності людини повинні мати заходи оздоровлення урбанізованого середовища. ...
 • Менейлюк, Іван Олександрович; Менейлюк, Иван Александрович; Meneiliuk, Ivan (2019-11)
  UK: Обсяг зведення цивільних будинків в Україні постійно зростає, при цьому його умови стають більш складними порівняно з іншими видами будівництва. У вивченій нормативній та довідковій літературі не було знайдено досліджень ...
 • Колесник, Інна Олександрівна; Колесник, Инна Александровна; Kolesnyk, Inna; Кислиця, Ліна Вікторівна; Кислица, Лина Викторовна; Kyslytsia, Lina; Капшук, Ольга Анатоліївна; Капшук, Ольга Анатольевна; Kapshuk, Olha; Кірнос, Олеся Валеріївна; Кирнос, Олеся Валерьевна; Kirnos, Olesia; Бондар, Д. В.; Бондарь, Д. В.; Bondar, D. (2019-11)
  UK: Аналіз ринку сільськогосподарської продукції показує, що збільшення цін на продукцію сільського господарства спричинює підвищення рентабельності діяльності сільськогосподарських виробників. Для більшої ефективності ...
 • Ковтун-Горбачова, Тетяна Анатоліївна; Ковтун-Горбачева, Татьяна Анатольевна; Kovtun-Horbachova, Tetiana; Галич, Євген Григорович; Галич, Евгений Григорьевич; Halych, Yevhen (2019-11)
  UK: Розглядається необхідність проведення перевірки договорів підряду в будівництві, фінансування яких планується здійснювати повністю або частково за рахунок різних видів бюджету або за рахунок інвесторів. Обґрунтовується ...

View more