DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Вдовин, Мар'яна Любомирівна; Vdovyn, Mariana; Гусак, Н. М.; Husak, Nazarii (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022-11)
  UK: У статті проаналізовано основні абсолютні (обсяг експорту, імпорту, торговельний баланс) та відносні (індекс товарності, індекс чистої торгівлі, коефіцієнт покриття імпорту експортом, експортна квота, імпортна квота, ...
 • Абрамов, Федір Володимирович; Abramov, Fedir (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2022-11)
  UK: У статті досліджуються стратегії, що дозволяють великим гравця-маніпуляторам успішно протидіяти загрозі прийняття формальних правил, що обмежують обрану ними діяльність. Встановлено, що зниження ступеня суспільного ...
 • Филимонова, Е. Л. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019-11)
  RU: В современных экономических условиях, когда в развитых странах идет процесс формирования информационного общества и информация становится одним из важнейших ресурсов, проблемы создания, спецификации прав на ...
 • Тімофєєв, І. (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019-11)
  UK: Більшість екологічних проблем, а також їх наслідки носять трансграничний характер, а деякі з них є глобальними, завдяки чому вже на 354 ранньому етапі було визнано, що міжнародна співпраця між державами на основі ...
 • Терно, Ю. В.; Бабенко, Валентина Андріївна (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019-11)
  UK: Важливим об’єктом авторського права, одною з ключових індустрій, на якій базуються економіки країн, є твори архітектури. Серед всіх сфер людської діяльності, архітектура має найважливіше значення не тільки завдяки ...

View more