№ 3

 

Recent Submissions

 • Qasim, Mohammed Basim (2018-06)
  EN: In this article a new solutions and systems presented to design a fully automatic controlled terminals, starting from how to maximize the security level and automatic central control the terminal faculties accesses and ...
 • Налисько, Николай Николаевич; Налисько, Микола Миколайович; Nalis’ko, Mykola (2018-06)
  UK: Мета. Розробка та дослідження способів управління поширенням ударних повітряних хвиль за рахунок конструктивних і планувальних рішень з метою захисту персоналу при аварійних вибухах, в умовах збереження технологічного ...
 • Осиновий, Геннадий Геннадьевич; Осіновий, Геннадій Геннадійович; Osinovyi, Hennadii (2018-06)
  RU: . Постановка проблемы. В настоящее время для выявления малоразмерных наземных объектов широко применяются пассивно-активные системы миллиметрового диапазона. Данные системы применяются во многих областях для выявления ...
 • Давидов, Ігор Ігорович; Давыдов, Игорь Игоревич; Davydov, Igor; Погрібняк Миколай Олександрович; Погребняк Николай Александрович; Pogrіbnіak Mykolai (2018-06)
  UK: Постановка проблеми. В механіці деформівного твердого тіла й в опорі матеріалів, а також у механіці композитних матеріалів використовуються основні найпростіші види напружено-деформованого стану, такі як чистий розтяг, ...
 • Ковальов, Вячеслав Вікторович; Ковалев, Вячеслав Викторович; Kovalov, Viacheslav (2018-06)
  UK: Постановка проблеми. Депресивні, деградовані та занедбані промислові території потребують нового підходу до їх функціонування та розвитку, зокрема, в напрямку соціальної адаптації великих промислових підприємств, ...
 • Ужеловський, Валентин Олексійович; Ужеловский, Валентин Алексеевич; Uzhelovskyi, Valentyn; Ужеловський, Андрій Валентинович; Ужеловский, Андрей Валентинович; Uzhelovskyi, Andrii; Кравець, Галина Валентинівна; Кравец, Галина Валентиновна; Kravets, Halyna; Бабенко, Анастасія Валентинівна; Бабенко, Анастасия Валентиновна; Babenco, Anastasiia (2018-06)
  UK: Постановка проблеми. У промисловості виконано великий обсяг робіт зі створення і впровадження спеціалізованих приладів, установок автоматичного контролю, локальних систем автоматичного регулювання, розроблення автоматичних ...
 • Нечитайло, Николай Петрович; Нечитайло, Микола Петрович; Nechitaylo, Mykola; Нестерова, Елена Валентиновна; Нестерова, Олена Валентинівна; Nesterova, Olena; Косюк, Евгений Николаевич; Косюк, Євген Миколайович; Kosyuk, Yevhen; Решетняк, Дарья Андреевна; Решетняк, Дар'я Андріївна; Reshetniak, Daria; Нестеров, Ярослав Сергеевич; Нестеров, Ярослав Сергійович; Nesterov, Yaroslav (2018-06)
  RU: Цель статьи исследование динамических мембран с биоцидной прививкой при обработке вод с высоким содержанием органических веществ. Методика. Для проведения исследований использована полупромышленная установка, ...
 • Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Корольов, Володимир Миколайович; Королев, Владимир Николаевич; Korolov, Vladymyr (2018-06)
  UK: Постановка проблеми. Ефективним засобом покращення здоров’я людей є лікувальні грязі. В Україні кількість медичних закладів, які розроблюють родовища та використовують пелоїди (лікувальні грязі), обмежена. Кожний з ...
 • Дерев'янко, Віктор Миколайович; Деревянко, Виктор Николаевич; Derevianko, Viktor; Кондратьєва, Наталія Вікторівна; Кондратьева, Наталья Викторовна; Kondrat'eva, Nataliia; Гришко, Ганна Миколаївна; Гришко, Анна Николаевна; Hryshko, Anna (2018-06)
  RU: Постановка проблемы. Процесс гидратации зависит от многих факторов и одним из них является водогипсовое отношение, зависящее от удельной поверхности (гранулометрического состава), с увеличением которой изменяется ...
 • Волчук, Володимир Миколайович; Волчук, Владимир Николаевич; Volchuk, Volodymyr; Живиця, Олена Романівна; Живица, Елена Романовна; Zhivitsia, Olena (2018-06)
  UK: Зв'язок між складом матеріалів, їх структурою та властивостями одне з головних питань матеріалознавства. Вибір методик ідентифікації властивостей матеріалів визначається конкретними завданнями та інструментарієм. ...
 • Заяць, Євген Іванович; Заяц, Евгений Иванович; Zaiats, Yevhen; Дадіверіна, Лілія Миколаївна; Дадиверина, Лилия Николаевна; Dadiverina, Liliia; Мартиш, Олександр Олександрович; Мартыш, Александр Александрович; Martysh, Oleksandr (2018-06)
  UK: Спроможність розробників організаційно-технологічних рішень зведення об’єктів передбачити виникнення відмов у процесі будівництва дуже актуальна в сучасних умовах. Класифікація відмов та причин їх виникнення включає ...
 • Білоконь, Анатолій Іванович; Белоконь, Анатолий Иванович; Bilokon, Anatolii; Маланчій, Сергій Олександрович; Маланчий, Сергей Александрович; Malanchiy, Serhii; Коцюба, Тетяна Володимирівна; Коцюба, Татьяна Владимировна; Kotsiuba, Tetiana; Алкубалайт, Тарік Ахмад Джаміль; Алкубалайт, Тарик Ахмад Джамиль; Alqubailat, Tarik Akhmad Dzhamil (2018-06)
  UA: Постановка проблеми. Сьогодні в середовищі українських проектних менеджерів одна з найбільш обговорюваних тем – це управління зовнішніми і внутрішніми силами в оточенні проекту. Відомо, що найкращих результатів досягають ...
 • Большаков, Владимир Иванович; Большаков, Володимир Іванович; Bolshakov, Volodymyr Ivanovych; Волчук, Владимир Николаевич; Волчук, Володимир Миколайович; Volchuk, Volodymyr Mykolaiovych; Дубров, Юрий Исаевич; Дубров, Юрій Ісайович; Dubrov, Yurii Isaiovych (2018-06)
  RU: Постановка проблемы. Для идентификации сложных систем используются модели различного типа в зависимости от поставленных целей. Сложность выбора моделей обусловлена сложностью поведения рассматриваемых систем в различные ...