Browsing № 10-11 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Сєдін, Володимир Леонідович; Седин, Владимир Леонидович; Sedin, Vladymyr; Бікус, Катерина Михайлівна; Бикус, Екатерина Михайловна; Bikus, Kateryna (2016-11)
  UK: Постановка проблеми. Оскільки все починається з основ, як у філософському, так і у будівельному сенсі, кафедра основ і фундаментів була невід'ємною складовою формування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. ...
 • Большаков, Володимир Іванович; Большаков, Владимир Иванович; Bolshakov, Volodymyr; Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Evseeva, Halyna; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola (2016-11)
  UK: Постановка проблеми. Сьогодні у процесі реформування соціально-економічної системи України відкриваються нові шляхи розвитку науки, підготовки кадрів, здатних забезпечити гідне місце держави у світовому просторі. У ...
 • Орловська, Юлія Валеріївна; Орловская, Юлия Валерьевна; Orlovska, Yuliia; Квактун, Олеся Олексіївна; Квактун, Олеся Алексеевна; Kvaktun, Olesia; Мащенко, Світлана Олегівна; Мащенко, Светлана Олеговна; Maschenko, Svitlana (2016-11)
  UK: Представлено історичний нарис становлення та розвитку кафедри «Міжнародна економіка» з початку заснування и до сьогодні. Висвітлено основні напрямки наукової діяльності та наукові досягнення кафедри.
 • Кононова, Олександра Євгеніївна; Кононова, Александра Евгеньева; Kononova, Oleksandra; Бородін, Максим Олександрович; Бородин, Максим Александрович; Borodin, Maksym (2016-11)
  UK: Подано історичний нарис про становлення і розвиток наукової школи економіки і управління в будівельній галузі регіону сьогодні. Описано основні напрями наукової діяльності і наукові досягнення кафедри, на якій базується ...
 • Капленко, Галина Григорівна; Капленко, Галина Григорьевна; Kaplenko, Halyna; Шаранова, Юлія Григорівна; Шаранова, Юлия Григорьевна; Sharanova, Yuliia (2016-11)
  UK: Кафедра «Охорона праці та ергономіка» була створена у 1971 р. при ДІБІ. Згідно з Наказом Держкомітету СРСР з народної освіти від 9 липня 1990 р. № 443 та за Рішенням ученої ради інституту від 28 травня 1991 р. була ...
 • Хмара, Леонід Андрійович; Хмара, Леонид Андреевич; Khmara, Leonid (2016-11)
  UK: Наведено історичний нарис становлення і розвитку кафедри будівельних і дорожніх машин з початку заснування і до сьогодення. Висвітлено основні напрями наукової діяльності і наукових досягнень кафедри.
 • Лаухин, Дмитрий Вячеславович; Лаухін, Дмитро Вячеславович; Laukhin, Dmytro; Ротт, Наталья Александровна; Ротт, Наталія Олександрівна; Rott, Natalia (2016-11)
  RU: Приведен краткий исторический обзор развития кафедры материаловедения и обработки материалов ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» на основе органического единства компонентов ...
 • Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana (2016-11)
  UK: Наведено короткий історичний огляд розвитку кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на основі органічної єдності компонентів «освіта – наука – ...
 • Большаков, Володимир Іванович; Большаков, Владимир Иванович; Bolshakov, Volodymyr; Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Evseeva, Halyna; Лисенко, Галина Іванівна; Лисенко, Галина Ивановна; Lysenko, Halyna (2016-11)
  UK: Постановка проблеми. Сьогодні науковий потенціал України не повною мірою використовується для вирішення складних соціально-економічних проблем, які постали перед нею. За таких умов надзвичайно важливим бачиться ...
 • Кравчуновська, Тетяна Сергіївна; Кравчуновская, Татьяна Сергеевна; Kravchunovska, Tatyana; Дадіверіна, Лілія Миколаївна; Дадиверина, Лилия Николаевна; Dadiverina, Liliia (2016-11)
  UK: Кафедру планування та організації виробництва створено у 1956 році. Протягом 60-річного існування вона пройшла складний шлях від становлення і розвитку до сталого функціонування.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account