Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1357
Title: Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць
Other Titles: Possible risks to reduce requirements to scientific work level
Authors: Дубров, Юрій Ісайович
Dubrov, Yurii
Волчук, Володимир Миколайович
Volchuk, Volodymyr
Keywords: наука
стратегія
принцип крихкості хорошого
соціологія
дисипативні системи
задача Лоренца
science
strategy
the principle of fragility of good
sociology
dissipative systems
Lorentz's problems
Issue Date: Jun-2019
Citation: Дубров Ю. І. Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць / Ю. І. Дубров, В. М. Волчук // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − 2019. − № 3. − С. 19-23.
Abstract: UK: Вступ. У 2000 році була опублікована стаття Ю. І. Дуброва в журналі «Вісник НАН України» «Наука як система, що самоорганізується», де показано, яким чином впливають застосовувані в нашій країні «заохочення» вченого на науковий рівень його роботи. Однак нині змінилися деякі вимоги до подання науково-дослідницьких робіт, які можна розглядати як підміну законних вимог на ті вимоги, які, на нашу думку, можна розглядати як провокацію хабара. Аналізу цього питання присвячено нашу статтю. Основна частина. У науці є дві форми заохочення: матеріальна і моральна. Ми можемо стверджувати, що така форма заохочень стимулює розвиток науки в рамках накладених на неї обмежень. Наведена праця базується на використанні аналізу взаємодії частин наукових праць, які висвітлюють вплив заохочень або покарань на рівень наукової роботи. Для цього використовуються мова теорії катастроф, принципи соціології, дисипативних систем, більярдної задачі Лоренца. Розглянуто три можливі стани науки з урахуванням того, що керівним параметром постає шкала заохочень, яка змінюється за рахунок зниження вимог до рівня публікацій. Підтримка бажаного стану науки чутлива до можливих промахів у проведенні стратегії: будь-то зміна вимог до результатів наукової творчості, помилок в організації управління наукою або законодавчих змін її структури, що деформує поверхню відгуку так, що в разі впливу корупції вона перетворюється на площину. Підтвердженням цьому може бути відомий в теорії катастроф принцип крихкості хорошого. Принцип крихкості хорошого зберігається за будь-якого числа параметрів. Останнє, ймовірно, пов'язане з тим, що все хороше, як правило, відповідає кільком вимогам, всьому поганому досить однієї. Висновки. Науці належить роль однієї з надчутливих систем, здатних функціонувати в межах принципу крихкості хорошого.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1357
Other Identifiers: DOI 10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.19.458
http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/177863
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dubrov.pdf238,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.