Browsing № 1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Yevseieva, Halyna; Бабенко, Валентина Андріївна; Бабенко, Валентина Андреевна; Babenko, Valentina (2020-02)
  UK: Постановка проблеми.Роль інтелектуальної власності у сучасному інформаційному суспільстві стратегічно важлива для формування інтелектуальної еліти країни з чітким розумінням права інтелектуальної власності як основної ...
 • Семенец, Сергей Николаевич; Семенець, Сергій Миколайович; Semenets, Serhii; Насонова, Светлана Сергеевна; Насонова, Світлана Сергіївна; Nasonova, Svitlana; Волчок, Денис Леонідович; Волчок, Денис Леонидович; Volchok, Denys; Вельмагіна, Наталя Олександрівна; Вельмагина, Наталья Александровна; Velmahina, Natalia (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Зміст і періодичність відновлення нафтових резервуарів (РВС) у нормативних документах [6] визначені досить орієнтовно, а з позицій економічної ефективності відповідні питання досліджені недостатньо. ...
 • Диденко, Леонид Михайлович; Діденко, Леонід Михайлович; Didenko, Leonid; Харченко, Виталий Владимирович; Харченко, Віталій Володимирович; Kharchenko, Vitaliy; Рыбалка, Екатерина Анатольевна; Рибалка, Катерина Анатоліївна; Rybalka, Kateryna; Кучеренко, Екатерина Афанасьевна; Кучеренко, Катерина Панасівна; Kucherenko, Кaterina (2020-02)
  RU: Постановка проблемы. Согласно данным учета движения автотранспортных средств, на дорогах Украины прирост интенсивности движения автомобилей за календарный год составляет в среднем 1,5…2 %, но экономическая эффективность ...
 • Колохов, Віктор Володимирович; Колохов, Виктор Владимирович; Kolokhov, Viktor; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Мосьпан, Володимир Іванович; Мосьпан, Владимир Иванович; Mospan, Volodymyr (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. На сьогоднішній день актуальним постає визначення технічного стану конструкцій та їх підсилення за необхідністю. Пошкодження конструкцій впливає на процес визначення фізико-механічних характеристик ...
 • Дьяченко, Лариса Юріївна; Дьяченко, Лариса Юрьевна; Dyachenko, Larysa; Дьяченко, Ольга Сергіївна; Дьяченко, Ольга Сергеевна; Dyachenko, Olha; Мехед, Марія Миколаївна; Мехед, Мария Николаевна; Mekhed, Mariia; Петров, Валентин Валерійович; Петров, Валентин Валерьевич; Petrov, Valentin (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Вже сьогодні людство зіткнулося з необхідністю вирішення складних питань, пов'язаних зі зміною клімату, з викидами в атмосферу планети продуктів переробки промислових підприємств і, як наслідок, ...
 • Білоконь, Анатолий Іванович; Белоконь, Анатолий Иванович; Bilokon, Anatolyi; Маланчій, Сергій Олександрович; Маланчий, Сергей Александрович; Malanchiy, Serhei; Коцюба, Тетяна Володимирівна; Коцюба, Татьяна Владимировна; Kotsiuba, Tatiana (2020-02)
  UK: Розв’язується важлива науково-прикладна задача розвитку та практичного оцінювання процесів управління зацікавленими сторонами (ЗС) у проектах, що має велике значення для забезпечення вчасного виконання плану проекту і ...
 • Ковальов, Вячеслав Вікторович; Ковалев, Вячеслав Викторович; Kovalov, Viacheslav (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. В містах спостерігається значний дефіцит придатних для будівництва територій, що викликає необхідність проектування будівель у складних умовах – виконувати освоєння під будівництво територій, які ...
 • Кравчуновська, Тетяна Сергіївна; Кравчуновская, Татьяна Сергеевна; Kravchunovska, Tetiana; Заяць, Євген Іванович; Заяц, Евгений Иванович; Zaiats, Yevhen; Косолапов, Анатолій Федорович; Косолапов, Анатолий Федорович; Kosolapov, Anatolii; Єпіфанцева, Світлана Володимирівна; Епифанцева, Светлана Владимировна; Yepifantseva, Svitlana (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Особливості висотного будівництва полягають у забезпеченні зростання показників енерго- та ресурсозбереження висотних будівель, скорочення тривалості спорудження висотних будівель і зменшення ...
 • Дерябіна, Ольга Олексіївна; Дерябина, Ольга Алексеевна; Deriabina, Olha; Помінчук, Марина Володимирівна; Поминчук, Марина Владимировна; Pominchuk, Marina (2020-02)
  UK: Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються в сучасному житті України в цілому та в архітектурно-будівельній сфері, зокрема, впливають на форми організації професійної діяльності архітектора, перш за все за рахунок ...
 • Малахов, Виктор Валериевич; Малахов, Віктор Валерійович; Malakhov, Viktor; Выкиданец, Сергей Николаевич; Викиданець, Сергій Миколайович; Vykidanets, Sergey (2020-02)
  RU: В связи с достаточно широким распространением сборно-монолитного железобетона в Украине возникла необходимость расширения области применения различных стыковых соединений. В частности, применение петлевых соединений ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account