Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/560
Title: Управління товарними запасами торговельного підприємства
Other Titles: Trade enterprise commodity stocks management
Authors: Харченко, Юрій Анатолійович
Kharchenko, Yurii
Keywords: ABC–XYZ-аналіз
економіко-математична модель
торговельне підприємство
управління запасами
товар
ABC-XYZ-analysis
economic mathematical model
commercial enterprise
commodity stocks management
goods
Issue Date: Apr-2017
Citation: Харченко Ю. А. Управління товарними запасами торговельного підприємства / Ю. А. Харченко // Економічний простір. - 2017. - № 120. - С. 191-205.
Abstract: UK: У статті досліджуються сучасні системи управління матеріальними потоками на основі логістичної концепції та технології управління товарними запасами торговельного підприємства. Автором виконано аналіз системи формування запасів товарів у одному з будівельних гіпермаркетів м. Полтави. Запропоновано використати модель управління багатономенклатурними запасами на основі ABC–XYZ-аналізу, яка надасть можливість визначити обсяги замовлень, критичний і передкритичний рівні запасів товарів. За результатами дослідження виявлено двадцять найбільш рентабельних електротоварів, що забезпечують левову частку прибутку та реалізуються рівномірно протягом року. Розраховано рівень попиту на обрані товари з урахуванням розподілу їх на три групи залежно від обсягів реалізації. Визначено розмір оптимального замовлення з застосуванням комбінованих економіко-математичних моделей за товарами однієї з груп. Отримані результати надають можливість отримати цінні інструменти планування, контролю й управління для системи постачання у цілому, й управління запасами окремих груп товарів зокрема. Таким чином, запропоновані моделі підвищать ефективність використання фінансових ресурсів під час створення запасів та поліпшать конкурентоспроможність торговельного підприємства.
EN: The article deals with modern materials management system based on the concept of logistics and commodity stocks management technology trading enterprise. System of commodity stocks formation analysis at one of the hypermarkets construction in Poltava is performed by the author. Usage of a multiple commodity stocks management model based on ABC-XYZ-analysis, which will enable to determine the volume of orders, critical and pre-critical level of commodity stocks is suggested. The study results distinguish twenty most profitable electronics devices that provide the main share of profits and implemented uniformly throughout the year. Level of demand for selected products, taking into account their distribution into three groups
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/560
Other Identifiers: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_120_20
Appears in Collections:№ 120

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko .pdf368,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.