Browsing by Author Шляхов, Костянтин Валерійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-10Аналіз напружено-деформованого стану купола-оболонки місячного модуляСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Сопільняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Сіренок, Кирило Олександрович; Sirenok, Kyrylo
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Holybchenko, Oleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2017-04Багатоповерхове дерев’яне домобудування: сучасні тенденції та майбутні перспективиСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Тальяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Slyakhov, Kostiantyn
2019-11Вплив сейсмічності будівельного майданчика на матеріалоємність багатоповерхової будівліАббас, Аділ Джаббар; Аббас, Адил Джаббар; Abbas, Adil Jabbar; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Shliakhov, Kostiantyn; Сопільняк, Артем Михайлович; Сопильняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem
2018-08Исследование целесообразности применения двухрамных металлопластиковых оконСопильняк, Артем Михайлович; Сопільняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Колохов, Виктор Владимирович; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Шляхов, Константин Валерьевич; Шляхов, Костянтин Валерійович; Shliakhov, Kostiantyn; Сенчишак, Дмиртий Владимирович.; Сенчишак, Дмитро Володимирович; Senchishak, Dmytro; Кобзарь, Инна Игоревна; Кобзар, Інна Ігорівна; Kobzar, Inna
2020Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій : від грунтобетону до технології 3д-друку будівельних об’єктів на МісяціСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Бабенко, Марина Михайлівна; Бабенко, Марина Михайловна; Babenko, Maryna; Бордун, Марина В'ячеславівна; Бордун, Марина Вячеславовна; Bordun, Maryna; Зінкевич, Оксана Григорівна; Зинкевич, Оксана Григорьевна; Zinkevych, Oksana; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Конопляник, Александр Юлианович; Konoplianik, Oleksandr; Махінько, Микола Миколайович; Махинько, Николай Николаевич; Makhinko, Mykola; Нагорна, Таїсія; Нагорная, Таисия; Tkach, Taisiia; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Савицький, Андрій Миколайович; Савицкий, Андрей Николаевич; Savytskyi, Andrii; Савицький, Олександр Миколайович; Савицкий, Александр Николаевич; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Тытюк, Анатолий Александрович; Tytiuk, Anatolii; Юрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhen; Федорчук, Вадим Іванович; Федорчук, Вадим Иванович; Fedorchuk, Vadym; Шевченко, Тетяна Юріївна; Шевченко, Татьяна Юьевна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Slyakhov, Kostiantyn; Яценко, Євген Андрійович; Яценко, Евгений Андреевич; Yatsenko, Yevhen
2019Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (тема «Розрахунок і проектування монолітного залізобетонного перекриття з пустотами для багатоповерхових будівель») для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняШляхов, Костянтин Валерійович; Котов, Микола Андрійович; Зінкевич, Оксана Григорівна; Буцька, Олена Леонідівна
2019Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Раціональне проектування залізобетонних і кам'яних конструкцій будівель та споруд» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняНікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Юрченко, Євгеній Леонідович; Шляхов, Костянтин Валерійович
2019Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розрахунку і проектування монолітних конструкцій багатоповерхових будівель з використанням ПК «Ліра» за EN 1992-1-1 (Eurocode 2) для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняШляхов, Костянтин Валерійович; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна
2019Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розрахунку і проектування монолітних конструкцій багатоповерхових будівель за EN 1992-1-1 (Eurocode 2) з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняНікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна
2019Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технічна діагностика та підсилення залізобетонних і кам’яних конструкцій» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняНікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Сопільняк, Артем Михайлович; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шляхов, Костянтин Валерійович
2020-06Напружено-деформований стан гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель з урахуванням деформацій повзучостіШехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Буцька, Олена Леонідівна; Буцкая, Елена Леонидовна; Butska, Olena; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Костянтин Валерьевич; Shliakhov, Kostiantyn; Бордун, Марина В'ячеславівна; Бордун, Марина Вячеславовна; Bordun, Maryna
2022-04Удосконалення залізобетонних огороджувальних конструкцій для малоповерхового будівництваСопільняк, Артем Михайлович; Sopilniak, Artem; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolii; Смирнов, Антон Сергійович; Smyrnov, Anton
2022-06Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захистуСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn
2017-10Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетонуБардах, Олександр Юхимович; Бардах, Александр Ехимович; Bardakh, Oleksandr; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetianа; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Slyakhov, Kostiantyn