Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6241
Title: Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій : від грунтобетону до технології 3д-друку будівельних об’єктів на Місяці
Other Titles: Кафедра железобетонных и каменных конструкций : от грунтобетон к технологии 3д-печати строительных объектов на Луне
Department of Reinforced Concrete and Stone Structures: from Soil Concrete to 3d-Printing Technology of Construction Objects on the Moon
Authors: Савицький, Микола Васильович
Савицкий, Николай Васильевич
Savytskyi, Mykola
Бабенко, Марина Михайлівна
Бабенко, Марина Михайловна
Babenko, Maryna
Бордун, Марина В'ячеславівна
Бордун, Марина Вячеславовна
Bordun, Maryna
Зінкевич, Оксана Григорівна
Зинкевич, Оксана Григорьевна
Zinkevych, Oksana
Коваль, Олена Олександрівна
Коваль, Елена Александровна
Koval, Olena
Конопляник, Олександр Юліанович
Конопляник, Александр Юлианович
Konoplianik, Oleksandr
Махінько, Микола Миколайович
Махинько, Николай Николаевич
Makhinko, Mykola
Нагорна, Таїсія
Нагорная, Таисия
Tkach, Taisiia
Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна
Никифорова, Татьяна Дмитриевна
Nikiforova, Tetiana
Савицький, Андрій Миколайович
Савицкий, Андрей Николаевич
Savytskyi, Andrii
Савицький, Олександр Миколайович
Савицкий, Александр Николаевич
Savytskyi, Oleksandr
Титюк, Анатолій Олександрович
Тытюк, Анатолий Александрович
Tytiuk, Anatolii
Юрченко, Євгеній Леонідович
Юрченко, Евгений Леонидович
Yurchenko, Yevhen
Федорчук, Вадим Іванович
Федорчук, Вадим Иванович
Fedorchuk, Vadym
Шевченко, Тетяна Юріївна
Шевченко, Татьяна Юьевна
Shevchenko, Tetiana
Шехоркіна, Світлана Євгеніївна
Шехоркина, Светлана Евгеньевна
Shekhorkina, Svitlana
Шляхов, Костянтин Валерійович
Шляхов, Константин Валерьевич
Slyakhov, Kostiantyn
Яценко, Євген Андрійович
Яценко, Евгений Андреевич
Yatsenko, Yevhen
Keywords: кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій
ПДАБА
3d-друк
будівельні об’єкти на Місяці
Issue Date: 2020
Publisher: Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури''
Citation: Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій : від грунтобетону до технології 3д-друку будівельних об’єктів на Місяці : монографія / М. В. Савицький, М. М. Бабенко, М. В. Бордун та ін. – Дніпро, 2020. – 414 с.
Abstract: UK: У колективній монографії представлено історичну довідку про діяльність кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій від дати заснування до сьогодення (1930 - 2020), а також результати наукових досліджень, які проводилися на кафедрі за роки діяльності відомими науковими школами - від засновника кафедри д.т.н., проф. Буданова Миколи Опанасовича до сучасної наукової школи д.т.н., проф. Миколи Савицького «Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій». Наведені дані про останні перспективні розробки, які виконуються на кафедрі: розробка наукових основ інноваційної архітектурно- конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3Б-друку; розробка технології виготовлення виробів і конструкцій з ґрунтобетону; розробка наукових засад створення гібридних конструкцій; BIM - технології життєвого циклу будівельних об’єктів; розробка наукових засад створення автономних будівель; мобільні блок-пости для розташування та захисту особового складу в зоні бойових дій; розвиток наукових основ будівельних технологій, створення житлово-виробничого модуля Місячної бази.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6241
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗБіКК.pdf14,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.