Browsing by Author Коваль, Олена Олександрівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-05Studied on the feasibility of a wind power park in IndonesiaDjasani, M.; Джасані, М.; Джасани, М .; Limam, Karim; Лімам, Карім; Лимам, Карим; Popescu, Olea; Попеску, Олеа; Попеску, Олеа; Savytskyi, Mykola; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Koval, Olena; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна
2015-08Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудуванняПерегінець, Іван Іванович; Перегинец, Иван Иванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Nykolai; Куліченко, Іван Іванович; Куличенко, Иван Иванович; Kulichenko, Ivan; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena
2015-04Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домовКоваль, Елена Александровна; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Holybchenko, Oleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2015-08Експериментальне визначення параметрів якості теплового захисту малоповерхового будинкуЮрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Iurchenko, Ievgenii; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Данішевський, Владислав Валентинович; Данишевский, Владислав Валентинович; Danishevskyy, Vladyslav; Коваль, А. С.; Коваль, А. С.; Koval, A.
2022-06Енергоефективність системи опалення висотного корпусу ПДАБАКосенко, Л. В.; Kosenko, L.; Юрченко, Євгеній Леонідович; Yurchenko, Yevhen; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena
2022-12Енергоефективність системи опалення висотного корпусу ПДАБАКосенко, Л. В.; Kosenko, L.; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Юрченко, Євгеній Леонідович; Yurchenko, Yevhen; Тимошенко, Олена Анатоліївна; Tymoshenko, Olena
2016-07Ефективність інноваційних моделей будівельного виробництва в умовах конкурентного середовищаПерегінець, Іван Іванович; Перегинец, Иван Иванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Бабенко, Марина Михайлівна; Бабенко, Марина Михайловна; Babenko, Maryna; Піпа, Володимир Вікторович; Пипа, Владимир Викторович; Pipa, Volodymyr
2021Застосування математичного моделювання роботи холодильного устаткування систем кондиціювання повітря при проведенні промислового енергетичного аудитуЛяховецька-Токарєва, Марина Марківна; Liakhovetska-Tokarieva, Maryna; Юрченко, Євгеній Леонідович; Yurchenko, Yevhen; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena
2020Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій : від грунтобетону до технології 3д-друку будівельних об’єктів на МісяціСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Бабенко, Марина Михайлівна; Бабенко, Марина Михайловна; Babenko, Maryna; Бордун, Марина В'ячеславівна; Бордун, Марина Вячеславовна; Bordun, Maryna; Зінкевич, Оксана Григорівна; Зинкевич, Оксана Григорьевна; Zinkevych, Oksana; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Конопляник, Александр Юлианович; Konoplianik, Oleksandr; Махінько, Микола Миколайович; Махинько, Николай Николаевич; Makhinko, Mykola; Нагорна, Таїсія; Нагорная, Таисия; Tkach, Taisiia; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Савицький, Андрій Миколайович; Савицкий, Андрей Николаевич; Savytskyi, Andrii; Савицький, Олександр Миколайович; Савицкий, Александр Николаевич; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Тытюк, Анатолий Александрович; Tytiuk, Anatolii; Юрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhen; Федорчук, Вадим Іванович; Федорчук, Вадим Иванович; Fedorchuk, Vadym; Шевченко, Тетяна Юріївна; Шевченко, Татьяна Юьевна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Slyakhov, Kostiantyn; Яценко, Євген Андрійович; Яценко, Евгений Андреевич; Yatsenko, Yevhen
2017-04Локальні біогазові установкиКучер, Ігор Григорович; Кучер, Игорь Григорьевич; Kucher, Ihor; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adehov, Oleksandr; Юрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhenii; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena
2024-03-13Матеріали науково-практичної конференції «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України» (13 березня 2024 р.)Савицький, Микола Васильович; Сухий, Костянтин Михайлович; Данішевський, Владислав Валентинович; Юрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна
2021Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель» для студентів ступенів магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» денної, заочної та дистанційної форм навчанняЮрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Пригорницька, К.В.
2021Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчанняЮрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна; Бордун, Марина В’ячеславівна; Бондаренко, А.В.
2021Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи енергоаудиту в будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчанняЮрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Кудряцвев, О. П.; Колохов, Олександр Вікторович
2024-03Моделювання та розрахунок ефективності сонячної електростанції для офісної будівлі з використанням цифрових інструментів (SAM від NREL)Демидов, О. Л.; Коваль, Олена Олександрівна; Юрченко, Євгеній Леонідович; Столяр, Ю. С.
2020-11Первинний інструментальний енергоаудит житлового будинкуПригорницька, К. В.; Бондаренко, А. В.; Юрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна
2022-04Підвищення енергоефективності конструктивних рішень стиків збірних залізобетонних конструкційКолохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Юрченко, Євгеній Леонідович; Yurchenko, Yevhen; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Гаврилюк, Сергій Вікторович; Havryliuk, Serhii
2024-03Підготовка фахівців у галузі енергоефективності у ЗВО: стан, проблеми та перспективиЄвсєєва, Галина Петрівна; Юрченко, Євгеній Леонідович; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, А. С.
2017-10Результати енергетичного аудиту адміністративної будівліЮрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevheii; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Піпа, Володимир Вікторович; Пипа, Владимир Викторович; Pipa, Volodymyr; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adegov, Aleksandr; Ковтун, К. А.; Ковтун, К. А.; Kovtun, К.