DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Сообщества DSpace

Недавно добавленные

 • Романенко, Марина Олександрівна; Романенко, Марина Александровна; Romanenko, Maryna; Ємець, Микола Архипович; Емец, Николай Архипович; Yemets, Mykola; Романенко, Ірина Іванівна; Романенко, ИІрина Ивановна; Romanenko, Iryna; Леснікова, Ірина Юріївна; Лесникова, Ирина Юрьевна; Lesnikova, Iryna (2017-04)
  UK: Мета. Дослідження систем життєзабезпечення об'єктів житлового та комунального господарства на забрудненість і загальний екологічний стан компонентів навколишнього природного середовища, а також розробка розробка наукових ...
 • Поліщук, Сергій Зіновійович; Полищук, Сергей Зиновьевич; Polischuk, Serhei; Морозова, Тетяна Василівна; Морозова, Татьяна Васильевна; Morozova, Tetiana; Петровцій, О. В.; Петровций, О. В.; Petrovtsii, Olha; Осман, К. А.; Осман, К. А.; Osman, Karina; Михальченко, Аліна Олександрівна; Михальченко, Алина Александровна; Mykhalchenko, Alina (2017-04)
  UK: Мета. Аналіз способів утилізації теплових викидів, що надходять до навколишнього природного середовища. Методика. Методика дослідження базується на результатах раніше опублікованих робіт, де надані результати дослідження ...
 • Демчина, Богдан Григорович; Демчына, Богдан Григорьевич; Demchyna, Bohdan; Вибранець, Юрій Юрійович; Выбранец, Юрий Юрьевич; Vybranets, Yurii; Іваник, Юрій Іванович; Иванык, Юрий Иванович; Ivanyk, Yurii (2015-08)
  UK: Мета. Виходячи з зростання застосування сталезалізобетонних конструкцій в будівництві, необхідно детальніше вивчити їх міцність та деформативність. Для цього виготовлено три натурні дослідні конструкції, що складалися ...
 • Гигинейшвили, Джони Ясонович; Gigineshvili, Joni; Гігінейшвілі, Джоні Ясонович; Ткаченко, Татьяна Николаевна; Tkachenko, Tatiana; Ткаченко, Тетяна Миколаївна (2015-08)
  RU: Цель. Анализ возможностей использования укреплений склонов для озеленения и создания ландшафтных композиций, определение преимущества их использования в существующей среде города и требований к конструкциям подпорных ...
 • Полищук, Сергей Зиновьевич; Поліщук, Сергій Зіновійович; Polischuk, Serhei; Каспийцева, Виктория Юрьевна; Каспійцева, Вікторія Юріївна; Kaspijcteva, Vyktory; Дядькина, Алина Игоревна; Дядькіна, Аліна Ігорівна; Diadkina, Alina; Левченко, Ольга Александровна; Левченко, Ольга Олександрівна; Levchenko, Olha (2017-04)
  RU: Цель. Изучение способов утилизации тепла и сравнение характеристик таких выбросов, как: промышленные, вентиляционные, дымовые и печные. Возможность утилизации, а также определение преимуществ и недостатков использования ...

Просмотреть больше