Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/794
Title: Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України
Other Titles: Implementation of the world experience innovative development of international airports in the airport sector of Ukraine
Authors: Орловська, Юлія Валеріївна
Orlovskaya, Yuliia
Keywords: міжнародний аеропорт
аеропортовий сектор
інноваційний розвиток
інновації
технології
international airport
airport sector
innovation development
innovation
technology
Issue Date: Mar-2018
Citation: Орловська Ю. В. Імплементація світового досвіду інноваційного розвитку міжнародних аеропортів в аеропортовий сектор України / Ю. В. Орловська // Економічний простір. - 2018. - № 131. - С. 22-31.
Abstract: UK: Актуальність статті обумовлена низкою подій, які відбуваються в економіці України, а саме посилення інтеграційних процесів, розширення зв’язків у сфері міжнародної економічної діяльності, впровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу, активізація участі нашої країни в процесах лібералізації повітряного простору. Доведена нагальна проблема підвищення ефективності діяльності аеропортового сектору України. Досліджено досвід розвитку провідних міжнародних аеропортів світу. В роботі відмічено, що аеропорти, які посідають лідируючі позиції у світових рейтингах, активно впроваджують новації у свою діяльність, що є одним з факторів підвищення їх конкурентоспроможності. Виокремлено низку нововведень, імплементація яких у найближчі роки дозволить досягти високого рівня задоволення потреб вітчизняної національної економіки і населення в авіаційних перевезеннях та підвищення конкурентоспроможності авіаційної галузі України. Результати роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях і практичних розробках у сфері інноваційного розвитку міжнародних аеропортів.
EN: Relevance of the article is due to a series of events taking place in the Ukrainian economy, namely, the strengthening of integration processes, the expansion of ties in the field of international economic activity, the introduction of a visa-free regime with the countries of the European Union, and the intensification of our country's participation in the processes of airspace liberalization. Emerging the pressing problem of improving the efficiency of the Ukrainian airport sector has been proved. The experience of developing the leading international airports in the world has been investigated. It has been noted that the airports, which occupy the leading positions in the world rankings, are actively implementing innovations in their activities, which is one of the factors of increasing their competitiveness. There are a number of innovations, implementation of which in the coming years will allow achieving a high level of satisfaction of needs of the national economy and population in air transportation and increase of competitiveness of the aviation industry of Ukraine. The results of the work can be used in further research and practical developments in the field of innovative development of international airports.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/794
Appears in Collections:№ 131

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecpros_2018_131_5.pdf615,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.