Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3675
Название: Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні
Другие названия: Public administration of the information society development in Ukraine
Авторы: Орловська, Юлія Валеріївна
Orlovskaya, Yuliia
Кахович, Олена Олександрівна
Kahovich, Olena
Квактун, Олеся Олексіївна
Kvaktun, Olesia
Ключевые слова: інформаційні потреби
інформаційне суспільство
інформаційна безпека
державне управління
інформаційна політика
information needs
information security
public administration in the information society
information policy
information society
Дата публикации: июл-2019
Библиографическое описание: Орловська Ю. В. Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні / Ю. В. Орловська, О. О. Кахович, О. О. Квактун // Економічний простір. – 2019. – № 147. – С. 103-114.
Краткий осмотр (реферат): UK: Метою статті є визначення основних принципів та напрямів реалізації державного управління на основі дослідження якісних характеристик інформаційного суспільства. Проблеми ефективного формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства, відсутність налагодженого механізму державного управління в інформаційній сфері загрожують національній безпеці та унеможливлюють участь України у світовому інформаційному просторі. Розвиток інформаційного суспільства ставить нові вимоги до державного управління оскільки інформаційна сфера є джерелом загроз та небезпек для національної безпеки. У статті визначено ознаки інформаційного суспільства, напрями розвитку інформаційного суспільства, загрози національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері. Розвиток сучасного суспільства, в якому постійно підвищується рівень інформатизації, зростає частка зайнятих в інформаційній сфері, практично кожна людина отримує, передає та використовує інформацію, користуючись інформаційно-комунікаційними технологіями вимагає державного регулювання. У статті визначено напрями та принципи державної інформаційної політики. Зазначено, що основними суб’єктами реалізації державної політики в сфері інформаційної безпеки, в межах їх повноважень та завдань, є: Служба безпеки України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство оборони України; Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство цифрової трансформації України, Державне агентство з питань електронного урядування України. Державна політика у сфері розвитку інформаційного суспільства має зосереджуватися на задоволенні та захисті інтересів та потреб громадянина, бізнесу і держави в інформаційній сфері. Процеси вироблення, споживання, розповсюдження та розвитку публічного стратегічного контенту та інформації повинні реалізуватися в інтересах суспільства і держави. Зазначено, що кібернетичні, телекомунікаційні та інші автоматизовані комп’ютерні системи, що формують основу внутрішньодержавного інформаційного простору потребують досконалої системи захисту. Для забезпечення ефективної участі України у світовому інформаційному просторі подальших досліджень вимагають механізми та конкретні інструменти державного управління розвитком інформаційного суспільства.
EN: The purpose of the article is to determine the basic principles and directions of public administration implementation on the basis of research of qualitative characteristics of the information society. The problems of effective formation and implementation of the state policy of development of the information society, the lack of a well-established mechanism of public administration in the information sphere threaten national security and make it impossible for Ukraine to participate in the world information space. The development of the information society places new demands on public administration as the information sphere is a source of threats and dangers to national security. The features of the information society, the directions of development of the information society, threats to national interests and national security in the information sphere have been identified in the article. The development of a modern society, in which the level of informatization and the share of employees in the information sphere is constantly increasing, shows that practically every person receives, transmits and uses information. Using information and communication technologies requires state regulation. Directions and principles of the state information policy have been defined in the article. It has been stated that the main subjects of the implementation of state policy in the field of information security, within the limits of their powers and tasks, are: Security Service of Ukraine; Ministry of Internal Affairs of Ukraine; Ministry of Defence of Ukraine; External Intelligence Service of Ukraine, Ministry of Information Policy of Ukraine, Ministry of Digital Transformation of Ukraine, State Agency for Electronic Governance of Ukraine. State policy in the field of information society development should focus on satisfying and protecting the interests and needs of the citizen, business and state in the information sphere. The processes of production, consumption, dissemination and development of public strategic content and information should be carried out in the interests of society and the state. It has been stated that cybernetic, telecommunication
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3675
Другие идентификаторы: http://economicspace.pgasa.dp.ua/article/view/196415
DOI 10.30838/ P.ES.2224.040719.103.551
JEL: O20, O38, O52
Располагается в коллекциях:№ 147

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Orlovska.pdf364,38 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.