Browsing by Author Шевченко, Тетяна Юріївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2021-12Загальні методологічні підходи, положення і принципи створення житлового модуля місячної базиНікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana
2020Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій : від грунтобетону до технології 3д-друку будівельних об’єктів на МісяціСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Бабенко, Марина Михайлівна; Бабенко, Марина Михайловна; Babenko, Maryna; Бордун, Марина В'ячеславівна; Бордун, Марина Вячеславовна; Bordun, Maryna; Зінкевич, Оксана Григорівна; Зинкевич, Оксана Григорьевна; Zinkevych, Oksana; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Конопляник, Александр Юлианович; Konoplianik, Oleksandr; Махінько, Микола Миколайович; Махинько, Николай Николаевич; Makhinko, Mykola; Нагорна, Таїсія; Нагорная, Таисия; Tkach, Taisiia; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Никифорова, Татьяна Дмитриевна; Nikiforova, Tetiana; Савицький, Андрій Миколайович; Савицкий, Андрей Николаевич; Savytskyi, Andrii; Савицький, Олександр Миколайович; Савицкий, Александр Николаевич; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Тытюк, Анатолий Александрович; Tytiuk, Anatolii; Юрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhen; Федорчук, Вадим Іванович; Федорчук, Вадим Иванович; Fedorchuk, Vadym; Шевченко, Тетяна Юріївна; Шевченко, Татьяна Юьевна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Шехоркина, Светлана Евгеньевна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Шляхов, Константин Валерьевич; Slyakhov, Kostiantyn; Яценко, Євген Андрійович; Яценко, Евгений Андреевич; Yatsenko, Yevhen
2010Методика обстеження та оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій відповідальних об`єктівСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Шевченко, Тетяна Юріївна; Шевченко, Татьяна Юрьевна; Shevchenko, Tetiana; Титюк, Анатолій Олександрович; Тытюк, Анатолий Александрович; Tytiuk, Anatolii; Савицький, Олександр Миколайович; Савицкий, Александр Николаевич; Savytskyi, Oleksandr
2020Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи (тема «Розрахунок монолітного перекриття будівлі методом кінцевих елементів») для студентів ступенів бакалавра та магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняЗінкевич, Оксана Григорівна; Філоненко, Анатолій Олександрович; Шевченко, Тетяна Юріївна; Захарченко, Валерій Григорович
2021Методичні вказівки до виконання контрольних робіт дисципліни «Основи енергозбереження в будівництві» для студентів ступеня бакалавр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво», «Міське та комунальне господарство»Котов, Микола Андрійович; Шевченко, Тетяна Юріївна; Бордун, Марина В’ячеславівна; Зінкевич, Оксана Григорівна
2020Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Залізобетонні конструкції» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняЗезюков, Денис Михайлович; Титюк, Анатолій Олександрович; Махінько, Микола Миколайович; Буцька, Олена Леонідівна; Шевченко, Тетяна Юріївна
2020Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної, заочної та дистанційної форм навчанняСавицький, Микола Васильович; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Конопляник, Олександр Юліанович; Шевченко, Тетяна Юріївна
2020Современные направления устойчивого градостроительстваСавицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Большаков, Владимир Иванович; Большаков, Володимир Іванович; Bolshakov, Vladymyr; Разумова, Ольга Владиславовна; Разумова, Ольга Владиславівна; Razumova, Olha; Бондаренко, Ольга Ивановна; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olga; Бабенко, Марина Михайловна; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бордун, Марина Вячеславовна; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Шевченко, Татьяна Юрьевна; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Котов, Николай Андреевич; Котов, Микола Андрійович; Куличенко, Наталья Викторовна; Куліченко, Наталія Вікторівна; Kulichenko, Nataliia; Шарина, Татьяна Олеговна; Шаріна, Тетяна Олегівна; Sharina, Tetiana