Browsing by Author Шатов, Сергій Васильович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-033D-printing of build objectsSavytskyi, Mykola; Савицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Shatov, Serhii; Шатов, Сергей Васильевич; Шатов, Сергій Васильович; Ozhyshchenko, Olha; Ожищенко, Ольга Андреевна; Ожищенко, Ольга Андреіївна
2019-11Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Marina; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetskaya, Marina; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Yelyzaveta, Soloviova; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2017-05Визначення складу машин для розбирання уламків будівель з транспортних мереж при ліквідації наслідків техногенних аварійШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Хмара, Леонід Андрійович; Хмара, Леонид Андреевич; Khmara, Leonid
2016-04Дослідження обладнання для розробки липких грунтівШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Дойнов, О. О.; Дойнов, А. А.; Doinov, O.
2018-06Коплекси з розробки лікувальних грязей медичних об’єктівШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Корольов, Володимир Миколайович; Королев, Владимир Николаевич; Korolov, Vladymyr
2016-12Логістика переміщення засобів механізації під час розбирання руйнувань будівельних об’єктівШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Улітіна, Марина Юріївна; Улитина, Марина Юрьевна; Ulitina, Marina
2016-09Матеріально–технічне забезпечення процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктівШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii
2020Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методи розпізнавання об’єктів» для студентів ступеня магістра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчанняШатов, Сергій Васильович
2020Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Дорожні машини» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчанняХмара, Леонід Андрійович; Шатов, Сергій Васильович; Голубченко, Олександр Іванович; Кроль, Роман Миколайович
2019Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для виконання рятувальних робіт у надзвичайних ситуаціях» для студентів ступеня магістра спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчанняХмара, Леонід Андрійович; Шатов, Сергій Васильович
2016-04Обладнання для підготовчих робіт при виконнанні траншейШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Клименко, А. А.; Клименко, А. А.; Klymenko, A.
2017-04Обобщение инновационных технологий 3d-печати строительных объектов для разработки стартаповШатов, Сергей Васильевич; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Савицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Карпушин, Сергей Александрович; Карпушин, Сергій Олександрович; Karpushyn, Serhei
2017-04Обследование технического состояния поврежденного жилого дома в г. ПавлоградШатов, Сергей Васильевич; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Тытюк, Анатолий Александрович; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Тытюк, Андрей Анатольевич; Титюк, Андрій Анатолійович; Tytiuk, Andrii; Улитина, Марина Юрьевна; Улітіна, Марина Юріївна; Ulytyna, Maryna
2017-10Обстеження технічного стану димових труб з використанням безпілотних літальних апаратівШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Титюк, Анатолій Олександрович; Тытюк, Анатолий Александрович; Tytiuk, Anatolii; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Титюк, Андрій Анатолійович; Тытюк, Андрей Анатольевич; Tytiuk, Andrii
2017-02Определение характера разрушений верхних этажей зданий при техногенных аварияхБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Шатов, Сергей Васильевич; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhei; Улитина, Марина Юрьевна; Улітіна, Марина Юріївна; Ulitina, Marina; Голендер, Владимир Артемович; Голендер, Володимир Артемович; Holender, Vladymyr
2016-02Організаційно-технологічні рішення виготовлення ґрунтоблоківСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Євсєєв, Євген Олександрович; Евсеев, Евгений Александрович; Yevseev, Evhenyi
2015-04Перспективне обладнання для виготовлення ґрунтоблоківСавицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Savytskyi, Mykola; Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Євсєєв, Євген Олександрович; Евсеев, Евгений Александрович; Yevseev, Evhenyi; Голубченко, Олександр Іванович; Голубченко, Александр Иванович; Golybchenko, Aleksandr; Дерев'янчук, Михайло Іванович; Деревянчук, Михаил Иванович; Derevianchuk, Mykhailo
2017-04Проведение ремонтно-восстановительных работ в аварийных зданиях с применением специальных подъемно-транспортных машин и оборудованияБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Шатов, Сергей Васильевич; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Улитина, Марина Юрьевна; Улітіна, Марина Юріївна; Ulitina, Marina; Шаломов, Владимир Анатольевич; Шаломов, Володимир Анатолійович; Shalomov, Vladymyr
2015-11Проектування коплексу з розробки пелоїдів озера Cолоний лиманШатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii
2018-08Розробка технічних пропозицій з реконструкції комплексу видобування лікувальних грязей медичного закладу «Солоний лиман»Шатов, Сергій Васильович; Шатов, Сергей Васильевич; Shatov, Serhii; Корольов, Віктор Миколайович; Королев, Виктор Николаевич; Korolov, Viktor