Browsing by Author Бєліков, Анатолій Серафимович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-04Safetyincreasing during elimination of consequences of damages and option of the most efficient technique to carry out the given operationBielikov, Аnatolii; Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Кreknin, Kyrylo; Крекнін, Кирило Андрійович; Крекнин, Кирилл Андреевич; Stekhna, Pavlo; Стехна, Павло Михайлович; Стехна, Павел Михайлович; Shevchenko, Аnatolii; Шевченко, Анатолій Віталійович; Шевченко, Анатолий Витальевич
2018-06Анализ рабочих мест на территории придорожной транспортной инфраструктуры вдоль магистрали А4 в ГерманииБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Саньков, Петро Миколайович; Саньков, Петр Николаевич; Sankov, Petro; Ткач, Наталья Алексеевна; Ткач, Наталія Олексіївна; Tkach, Nataliia; Палагина, Лариса Павловна; Палагіна, Лариса Павлівна; Palahina, Larysa; Близнюк, Алина Николаевна; Близнюк, Аліна Миколаївна; Blyzniuk, Alina
2018-06Аналіз впливу вхідних компонентів на теплофізичні властивості покриття при вогневому впливіБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr; Корж, Євген Миколайович; Корж, Евгений Николаевич; Korzh, Yevhen; Левченко, А. А.; Левченко, А. А.; Levchenko A. A; Шаломов, Олександр Володимирович; Шаломов, Александр Владимирович; Shalomov, Oleksandr
2019Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті : тези доповідей XV Міжвузівської студентської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 р.Бєліков, Анатолій Серафимович
2020Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті : тези доповідей XVI Міжвузівської студентської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2020 р.Бєліков, Анатолій Серафимович
2020-12Безпечна організація робіт під час демонтажів підкранових балок в умовах діючих цехів з урахуванням ризик-орієнтованого підходуБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Bielikov, Anatolii; Матухно, Олена Вікторівна; Матухно, Елена Викторовна; Matukhno, Olena; Сибірь, Артем Вітальїйоич; Сибирь, Артем Витальевич; Sybir, Artem
2015-09Виброакустические проблемы и пути их решения на железнодорожном транспортеБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Кордунов, С. П.; Кордунов, С. П.; Kordunov, Serhei; Долгополова, Наталья Владимировна; Долгополова, Наталія Володимирівна; Dolhopolova, Nataliia; Голендер, Владимир Артемович; Голендер, Володимир Артемович; Holender, Vladymyr
2018-09Вибір матеріалів для розробки захисних покриттів від впливу високих температурБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Корж, Євген Миколайович; Корж, Евгений Николаевич; Korzh, Yevhen; Шаранова, Юлія Григорівна; Шаранова, Юлия Григорьевна; Sharanova, Yuliia; Карасьов, Олексій Геннадійович; Карасев, Алексей Геннадьевич; Karasov, Oleksii
2015-09Влияние микроклимата на безопасность жизнедеятельностиБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Колесник, Инна Александровна; Колесник, Інна Олександрівна; Kolesnik, Inna; Ветвицкий, Игорь Леонидович; Вєтвицький, Ігор Леонідович; Vetvitsky, Igor; Рабич, Елена Викторовна; Рабіч, Олена Вікторівна; Rabich, Olena; Зибров, Иван Федорович; Зібров, Іван Федорович; Zybrov, Ivan
2015-04Влияние напряженно-деформативного состояния, возникающего при динамических нагрузках на условия безопасной эксплуатации каскиБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Сабитова, Ольга Андреевна; Сабітова, Ольга Андріївна; Sabytova, Olha; Чаплыгин, Алексей Сергеевич; Чаплигін, Олексій Сергійович; Chaplyhin, Oleksii; Долгополова, Наталья Владимировна; Долгополова, Наталія Володимирівна; Dolhopolova, Nataliia
2018-09До питання дослідження зміни температур в реакційній камері при випробуваннях зразків з деревиниБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Маладика, Лариса Володимирівна; Маладика, Лариса Владимировна; Maladyka, Larysa; Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr; Рагімов, Сергій Юсубович; Рагимов, Сергей Юсубович; Ragimov, Sergei; Аят, Юсуф; Аят, Юсуф; Ayat, Youssef
2020-08До питання пожежної небезпеки в УкраїніБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Bielikov, Аnatolii; Кірнос, Катерина Анатолівна; Кирнос, Екатерина Анатольевна; Kirnos, Kateryna; Шаранова, Юлія Григорівна; Шаранова, Юлия Григорьевна; Sharanova, Yuliia; Куксенко, Ольга Іванівна; Куксенко, Ольга Ивановна; Kuksenko, Olha
2018-12До питання підвищення безпеки експлуатації будівельних конструкцій при дії високих температурБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Шаломов, Володимир Анатолійович; Шаломов, Владимир Анатольевич; Shalomov, Vladymyr; Рагімов, Сергій Юсубович; Рагимов, Сергей Юсубович; Ragimov, Serhei
2017-10Дослідження вимог до інформаційно-аналітичної складової визначення техногенного ризикуГунченко, Оксана Миколаївна; Гунченко, Оксана Николаевна; Hunchenko, Oksana; Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Касьянов, Микола Анатолійович; Касьянов, Николай Анатольевич; Kasianov, Mykola; Стефанович, Павло Іванович; Стефанович, Павел Иванович; Stefanovych, Pavlo; Сухаревська, Елеонора Сергіївна; Сухаревская, Элеонора Сергеевна; Sukharevska, Eleonora
2018-09Дослідження виникнення завалів при обрушенні будівліБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Крекнін, Кирило Андрійович; Крекнин, Кирилл Андреевич; Kreknin, Kyrylo; Кірнос, Катерина Анатолівна; Кирнос, Екатерина Анатольевна; Kirnos, Kateryna; Лисенко, С. С.; Лысенко, С. С.; Lysenko, S. S.
2016-09Дослідження параметрів роботи гідроножиців з ексцентриковим интенсификатором з метою підвищення ефективності і зниження енерговитратБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Мелашич, Василь Васильович; Мелашич, Василий Васильевич; Melashych, Vasyl; Січко, Ігор Миколайович; Сичко, Игорь Николаевич; Sichko, Ihor
2020-12Дослідження регламентованих радіаційних параметрів на житловому масиві Перемога-6 м. ДніпроБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Пилипенко, Олександр Володимирович; Пилипенко, Александр Владимирович; Pylypenko, Oleksandr; Рибалка, Катерина Анатоліївна; Рыбалка, Екатерина Анатольевна; Rybalka, Kateryna
2020-07Забезпечення умов мікроклімату в приміщеннях будівель під час аварійних ситуацій у системах теплопостачанняБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Дзюбан, Олександр Васильович; Дзюбан, Александр Васильевич; Dziuban, Alexander; Крекнін, Кирило Андрійович; Крекнин, Кирилл Андреевич; Kreknin, Kyrylo; Железняков, Єгор Олегович; Железняков, Егор Олегович; Zhelezniakov, Yehor
2016-03Защита работников спецподразделений при экстремальных ситуациях и с избыточным тепловыделением в условиях производстваБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Стрежекуров, Эдуард Евгениевич; Стрежекуров, Едуард Євгенійович; Strezhekurov, Eduard; Шаломов, Владимир Анатольевич; Шаломов, Володимир Анатолійович; Shalomov, Vladymyr; Олейник, Леонид Алексеевич; Олійник, Леонід Олексійович; Oliinyk, Leonid; Улитина, Марина Юрьевна; Улітіна, Марина Юріївна; Ulitina, Marina
2017-04Исследование влияния теплопроводных включений на микроклимат помещений при аварийных ситуациях в системах теплоснабженияБеликов, Анатолий Серафимович; Бєліков, Анатолій Серафимович; Belikov, Anatoliy; Колесник, Инна Александровна; Колесник, Інна Олександрівна; Kolesnik, Inna; Рагимов, Сергей Юсубович; Рагімов, Сергій Юсубович; Ragimov, Serhei; Маладыка, Игорь Григорьевич; Маладика, Ігор Григорович; Maladyka, Ihor; Вовк, Дмитрий Владимирович; Вовк, Дмитро Володимирович; Vovk, Dmytro