Request a document copy: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної, заочної та дистанційної форм навчання

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel