Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6296
Title: Літературний літопис краю
Authors: Довженко, Світлана Григорівна (уклад.)
Дорофєєва, Наталія Анатоліївна (відп. за вип.)
Keywords: Дніпропетровщина літературна
літературний літопис краю
Issue Date: 2012
Publisher: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Науково-технічна бібліотека ПДАБА
Citation: Літературний літопис краю : бібліогр. покажчик худож. літератури та літературознавства / ДВНЗ ПДАБА ; Наук.-техн. б-ка; уклад. С. Г. Довженко; відп. за вип. Н. А. Дорофєєва. – Дніпропетровськ, 2012. – 48 с.
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик «Літературний літопис краю» є результатом бібліографічної діяльності науковотехнічної бібліотеки ПДАБА щодо інформування користувачів про свої книжкові фонди. Покажчик покликаний поглибити знання студентів, які вивчають курс «Українська та зарубіжна культура», а також стане у пригоді всім, кому цікава історія літературної діяльності на Дніпропетровщині. Матеріал покажчика сформовано у систематичному порядку за таблицями ББК для наукових бібліотек, усередині розділів – за українсько-російською абеткою авторів або назв. Покажчик містить 288 записів, в тому числі 284 бібліографічні описи прозових, поетичних творів художньої літератури, збірників, літературознавчих праць, довідкових видань; чотирьох аналітичних бібліографічних описів. Українською мовою представлено 166 джерел. Покажчик складається з шістьох розділів. До розділу «Літературознавчі праці» увійшли два бібліографічні покажчики, зі змісту яких можна дізнатися про відомих митців нашого краю. Літературознавча праця В. Крота «Дніпропетровщина – поетичний край» знайомить читачів з найкращими поетами, які зробили вагомий внесок у розвиток літератури краю, які стали гордістю Дніпропетровщини, а саме: Григорій Бідняк, Олександр Зайвий, Віктор Корж, Микола Миколаєнко, Наталка Нікуліна, Ганна Світлична, Володимир Сіренко, Михайло Чхан. До складу другого, третього та четвертого розділів покажчика потрапили поети та прозаїки, життя та творча діяльність яких пов’язана з Дніпропетровщиною. Серед них зустрінемо імена, відомі не тільки на Дніпропетровщині, а й в Україні та навіть за її межами. Це А. Ф. Кащенко, В. В. Головачов, В. І. Заремба, В. Л. Чемерис та інші. До наступного розділу покажчика потрапили поети, прозаїки та перекладачі художніх творів, які були або є співробітниками нашої академії. В останньому розділі покажчика окремо виділено твори знаних українських та російських письменників, життя і творчість яких пов’язані з Дніпропетровщиною, а також твори про діячів Дніпропетровщини. Наприкінці подано іменний покажчик. Відбір матеріалів закінчено 2011 роком, подальші публікації до покажчика не вміщені.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6296
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Літературний літопис краю.pdf462,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.