Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4460
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сплави на основі заліза» для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання
Authors: Большаков, Володимир Іванович
Узлов, Олег Володимирович
Дрожевська, Ганна Володимирівна
Keywords: сплави
залізо
практикум
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури''
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Сплави на основі заліза» : для студ. напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» ден. форми навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури" ; уклад.: В. І. Большаков, О. В. Узлов, Г. В. Дрожевська. - Дніпро, 2019. - 23 с.
Abstract: UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студента з основними теоріями, що описують вплив легуючих елементів на структуру та властивості сплавів на основі заліза; проведення аналізу щодо зв’язку між кількістю легуючого елементу та отримуваним комплексом властивостей матеріалу; вивчення впливу легуючих елементів на фазові перетворення у сплавах на основі заліза. Методичні вказівки рекомендовані для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4460
Appears in Collections:Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ_ПР_Сплави на основі заліза.doc
  Restricted Access
497,5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.