Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4033
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Основні методи дослідження структури металів, сплавів і сполук за допомогою скануючого електронного мікроскопа» з дисципліни «Сучасні методи досліджень матеріалів» для студентів ступеня магістра спеціальності 132 «Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання
Authors: Большаков, Володимир Іванович
Лаухін, Дмитро Вячеславович
Сухомлин, Георгій Дмитрович
Бекетов, Олександр Вадимович
Щудро, Анатолій Євгенович
Keywords: структура металів
дослідження
лабораторні роботи
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури"
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Основні методи дослідження структури металів, сплавів і сполук за допомогою скануючого електронного мікроскопа» з дисципліни «Сучасні методи досліджень матеріалів» : для студ. ступеня магістра спец. 132 «Прикладне матеріалознавство» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури" ; уклад. В. І. Большаков, Д. В. Лаухін, Г. Д. Сухомлин та ін. - Дніпро, 2020. - 24 с.
Abstract: UK: Методичні вказівки призначені для ознайомлення студентів з методиками аналізу даних, щодо структури металів, сплавів і сполук, отриманих за допомогою скануючого електронного мікроскопу. При цьому важливою умовою є одержання студентами знань та навичок роботи щодо методів та приладів, які застосовуються для проведення кількісного електронно-мікроскопічного аналізу структури сплавів. Методичні вказівки рекомендовані для студентів ступеня магістра спеціальності 132 « Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4033
Appears in Collections:Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.