Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1643
Title: Світова та українська література. Вибране
Other Titles: Мировая и украинская литература. Избранное
World and Ukrainian literature. Select
Keywords: світова література
українська література
літературознавство
мировая литература
украинская литература
литературоведение
Issue Date: 2009
Publisher: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Науково-технічна бібліотека
Citation: Світова та українська література. Вибране : бібліогр. покажчик худож. літератури та літературознавства / ПДАБА, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Т. І. Молчанова, С. Г. Довженко ; передмова Т. І. Молчанової ; відп. за вип. Н. А. Дорофєєва. – Дніпропетровськ., 2009. – 75 с.
Abstract: Систематичний покажчик «Світова та українська література. Вибране» є результатом бібліографічної діяльності науково-технічної бібліотеки ПДАБА щодо інформування користувачів про свої книжкові фонди. Покажчик покликаний поглибити знання студентів, які вивчають дисципліну «Культурологія», а також стане у пригоді всім, кому цікава класична та сучасна художня література. Структура видання відповідає прийнятій у філологічній науці періодизації літературного процесу. Матеріал сформовано у систематичному порядку за таблицями ББК для наукових бібліотек, усередині розділів – за українськоросійською абеткою авторів або назв. Українську літературу XVIII–XX ст. виділено окремо. Загалом покажчик містить 445 записів, в тому числі 376 бібліографічних описів прозових, поетичних творів художньої літератури, збірників, монографій, навчальних посібників, довідкових видань; 69 аналітичних бібліографічних описів. Українською мовою репрезентовано 220 джерел. Відібрано твори фонду абонементу художньої літератури, що виходили друком у 1954–2008 рр. До уваги бралися художня цінність, науковість, мова видань, якість перекладів, жанрова, хронологічна та географічна повнота. Враховані знакові для своєї доби імена. Деякі лакуни пов’язані з відсутністю видань у фондах бібліотеки. Література до XX ст. складає 33 %, література XX ст. – 67 %. Традиційно переважають європейські літератури. Представлені основні літературні напрями і течії від давніх часів до сьогодення: бароко, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм, неокласицизм, екзистенціалізм, постмодернізм. Значна частина загального корпусу покажчика – повернені до культурного простору твори митців красного письменства XX століття (репресована література, самвидав, література українського та російського зарубіжжя). Окремо виділено збірники перекладів, довідкові видання. Наприкінці подано іменний покажчик. Бібліографічний покажчик «Світова та українська література. Вибране» доступний в електронному та друкованому варіантах.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1643
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
svitova i ukr literatyra.pdf829,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.