Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1336
Title: Планування та контроль реалізації інвестиційного проекту на основі управління змінами
Other Titles: Планирование и контроль реализации инвестиционного проекта на основе управления изменениями
Planning and control realization of the investment project on the basis of management changes
Authors: Іванов, Сергій Володимирович
Иванов, Сергей Владимирович
Ivanov, Serhii
Keywords: проект
керування
планування
контроль
реалізація
зміна
графік
тривалість
вартість
план
організація
фінанси
аналіз
прогнозування
проект
управление
планирование
контроль
реализация
изменение
график
продолжительность
стоимость
план
организация
финансы
анализ
прогнозирование
project
management
planning
control
implementation
change
schedule
duration
cost
plan
organization
finance
analysis
forecasting
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Кіровоградський національний технічний університет
Citation: Іванов С. В. Планування та контроль реалізації інвестиційного проекту на основі управління змінами / С. В. Іванов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. / Кіровоград. нац. тех. ун-т ; за загальн. ред. Л. М. Фільштейна. – 2011. Вип. 20, Ч. І. –. 212–219.
Abstract: UK: У статті розглядаються питання планування та контролю за реалізацією проектів. Зачіпаються питання відношення керівництва до планування та контролю, послідовності дій, якості планів, керування змінами, підготовці до контролю за реалізацією проекту за всіма параметрами та факторам: таким, як тривалість, вартість за елементами проекту
RU: В статье рассматриваются вопросы планирования и контроля за реализацией проектов. Затрагиваются вопросы отношения руководства к планированию и контролю, последовательности действий, качества планов, управление изменениями, подготовке к контролю за реализацией проекта по всем параметрам и факторам: таким, как продолжительность, стоимость по элементам проекта.
EN: In the article questions of planning and control over realization the projects are considered. Also the attitude of management to planning and control, sequences of actions, quality of plans, management of changes, preparation for control over project realization on all parameters and factors: such, as duration, cost on project elements.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1336
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanov.pdf207,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.