Browsing by Author Papirnyk, Ruslan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2017-04Аудит проекту за методикою контролю альтернативної ознакиТріфонов, Іван Володимирович; Трифонов, Иван Владимирович; Trifonov, Ivan; Мазуркевич, Олександра Ігорівна; Мазуркевич, Александра Игоревна; Mazurkevych, Oleksandra; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan
2020-02Викладання «інтелектуальної власності» в закладах вищої освіти будівельного профілю як важливий чинник формування нової технічної еліти УкраїниПапірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Євсєєва, Галина Петрівна; Евсеева, Галина Петровна; Yevseieva, Halyna; Бабенко, Валентина Андріївна; Бабенко, Валентина Андреевна; Babenko, Valentina
2017-04Влияние диффузионной проницаемости на коррозионную стойкость полимербетонаГанник, Николай Иванович; Ганник, Микола Іванович; Hannyk, Mykola; Несевря, Павел Иванович; Несевря, Павло Іванович; Nesevria, Pavlo; Папирнык, Руслан Богданович; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Мартыш, Александра Потаповна; Мартиш, Олександра Потапівна; Martysh, Oleksandra
2018-03Внутрішні напруги в фуранових композитах і шляхи їх релаксаціїБерезюк, Анатолій Миколайович; Березюк, Анатолий Николаевич; Bereziuk, Anatolii; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Ганник, Микола Іванович; Ганник, Николай Иванович; Hannyk, Mykola; Мартиш, Олександра Потапівна; Мартыш, Александра Потаповна; Martysh, Oleksandra; Огданський, Іван Феодосійович; Огданский, Иван Федосеевич; Ohdanskyi, Ivan; Гайдар, Анастасія Миколаївна; Гайдар, Анастасия Николаевна; Haidar, Anastasiia
2015-09Дослідження параметрів мікроклімату в приміщеннях будівлі з дефектами і пошкодженнями огороджуючих конструкційПетренко, Віктор Олегович; Петренко, Виктор Олегович; Petrenko, Viktor; Петренко, Анатолій Олегович; Петренко, Анатолий Олегович; Petrenko, Anatolii; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan
2021-06Дослідження пористої структури полімербетону на основі термореактивних фуранових смол. методи визначення пористостіБерезюк, Анатолій Миколайович; Bereziuk, Anatolii; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Ганник, Микола Іванович; Hannyk, Mykola; Мартиш, Олександра Потапівна; Martysh, Oleksandra; Лупир, Альона Сергіївна; Lupyr, Alona
2020-12Дослідження регламентованих радіаційних параметрів на житловому масиві Перемога-6 м. ДніпроБєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Belikov, Anatoliy; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Пилипенко, Олександр Володимирович; Пилипенко, Александр Владимирович; Pylypenko, Oleksandr; Рибалка, Катерина Анатоліївна; Рыбалка, Екатерина Анатольевна; Rybalka, Kateryna
2020-04Об’єкти права інтелектуальної власності – важливий чинник інноваційності будівельної галузіПапірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Бабенко, Валентина Андріївна; Бабенко, Валентина Андреевна; Babenko, Valentina
2019-02Оптимальний підбір пластифікатора для асфальтобетонного покриттяГанник, Микола Іванович; Ганник, Николай Иванович; Hannyk, Mykola; Мартиш, Олександра Потапівна; Мартыш, Александра Потаповна; Martysh, Oleksandra; Гайдар, Анастасія Миколаївна; Гайдар, Анастасия Николаевна; Haidar, Anastasiia; Березюк, Анатолій Миколайович; Березюк, Анатолий Николаевич; Berezuk, Anatolii; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan
2016-03Оцінка тепловтрат будинку, які мають дефекти та моральний знос огороджуючих конструкційПетренко, Віктор Олегович; Петренко, Виктор Олегович; Petrenko, Viktor; Петренко, Анатолій Олегович; Петренко, Анатолий Олегович; Petrenko, Anatolii; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan
2020-08Шляхи підвищення результативності функціонування системи управління охороною праці (СУОП)Бєліков, Анатолій Серафимович; Беликов, Анатолий Серафимович; Bielikov, Аnatolii; Таїрова, Тамара Миколаївна; Таирова, Тамара Николаевна; Tairova, Tamara; Папірник, Руслан Богданович; Папирнык, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Чередниченко, Людмила Антонівна; Чередниченко, Людмила Антоновна; Cherednychenko, Liudmyla