Browsing by Author Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-11Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Marina; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetskaya, Marina; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Yelyzaveta, Soloviova; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2015-09Влияние параметров внешней среды на эффективность холодильных установокСавицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Скрыпников, Вениамин Борисович; Скрипніков, Веніамін Борисович; Skrypnikov, Veniamin; Ляховецкая-Токарева, Марина Марковна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetskaya, Marina; Шапран, Яна Николаевна; Шапран, Яна Миколаївна; Shapran, Yana
2019Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання та вентиляція» денної та заочної форм навчанняЛяховецька-Токарєва, Марина Марківна; Завгородня, Олена Петрівна
2016-03Обоснование использования тепла конденсации и тепла перегрева для нагрева горячей водыСавицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Скрыпников, Вениамин Борисович; Скрипніков, Веніамін Борисович; Skrypnikov, Veniamin; Ляховецкая-Токарева, Марина Марковна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Liakhovetska-Tokarieva, Maryna; Лагуновский, Алексей Эдуардович; Лагуновський, Олексій Едуардович; Lahunovskyi, Oleksii
2017-04Обоснование эффективности работы холодильных машинЛяховецкая-Токарева, Марина Марковна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetskaya, Marina
2017-04Системы теплоснабжения промышленных объектов с использованием вторичных и нетрадиционных энергоресурсовСавицкий, Николай Васильевич; Савицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Скрыпников, Вениамин Борисович; Скрипніков, Веніамін Борисович; Skrypnikov, Veniamin; Ляховецкая-Токарева, Марина Марковна; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Liakhovetska-Tokarieva, Maryna; Громова, Алина Сергеевна; Громова, Аліна Сергіївна; Gromova, Alina