Browsing by Author Бринзін, Євген Вікторович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2016-07Влияние паропроницемости внутренней и наружной штукатурки на тепловлажностный баланс стены из автоклавного газобетонаБринзин, Евгений Викторович; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Evhenyi; Парута, Валентин Анатольевич; Парута, Валентин Анатолійович; Paruta, Valentyn
2015-08Критерії для призначення властивостей і вибору складу штукатурних розчинів для кладки з автоклавного газобетонуПарута, Валентин Анатолійович; Парута, Валентин Анатольевич; Paruta, Valentyn; Бринзін, Євген Вікторович; Бринзин, Евгений Викторович; Brynzin, Evhenyi
2017-10Моделювання структури мобільних комплектів машин для організації технології процесів зведення енергоефективних будинків нового поколінняНазаренко, Максим Іванович; Назаренко, Максим Иванович; Nazarenko, Maksym; Перегінець, Іван Іванович; Перегинец, Иван Иванович; Pereginets, Ivan; Бринзін, Євген Вікторович; Бринзин, Евгений Викторович; Brynzin, Yevhen
2016-07Новые концепции проектирования штукатурных растворовПарута, Валентин Анатольевич; Парута, Валентин Анатолійович; Paruta, Valentyn; Бринзин, Евгений Викторович; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Evhenyi
2016-02Синергетичний ефект кластерних домобудівних стратегій житлового сектору України в умовах соціально-економічних трансформаційПерегінець, Іван Іванович; Перегинец, Иван Иванович; Pereginets, Ivan; Назаренко, Іван Іванович; Назаренко, Иван Иванович; Nazarenko, Ivan; Савицький, Микола Васильович; Савицкий, Николай Васильевич; Schmidt, Michael; Юрченко, Євген Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhen; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Бринзін, Євген Вікторович; Бринзин, Евгений Викторович; Brynzin, Yevhen
2015-08Техніко-економічні і екологічні переваги застосування автоклавного газобетону при будівництві об'єктів житлового, промислового і транспортного призначенняБринзін, Євген Вікторович; Бринзин, Евгений Викторович; Brynzin, Evhenyi; Парута, Валентин Анатолійович; Парута, Валентин Анатольевич; Paruta, Valentyn