Browsing by Author Адегов, Олександр Валерійович

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктівСавицький, Микола Васильович; Savytskyi, Mykola; Айріх, Штефан; Airikh, Shtefan; Халаф, Ібрагім Зайдан; Khalaf, Ibrahim Zaidan; Дукат, Станіслав; Dukat, Stanislav; Унчік, Станіслав; Unchik, Stanislav; Євсєєва, Галина Петрівна; Yevseieva, Galyna; Нікіфорова, Тетяна Дмитрівна; Nikiforova, Tetiana; Шатов, Сергій Васильович; Shatov, Serhii; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Бабенко, Марина Михайлівна; Babenko, Maryna; Бринзін, Євген Вікторович; Brynzin, Yevhen; Голубченко, Олександр Іванович; Golybchenko, Aleksandr; Зінкевич, Оксана Григорівна; Zinkevych, Oksana; Іванцов, Сергій Вікторович; Ivantsov, Serhii; Коваль, Олена Олександрівна; Koval, Olena; Конопляник, Олександр Юліанович; Konoplianik, Oleksandr; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Lyachovetska, Maryna; Махінько, Микола Миколайович; Makhinko, Mykola; Папірник, Руслан Богданович; Papirnyk, Ruslan; Перегінець, Іван Іванович; Pereginets, Ivan; Савицький, Олександр; Savytskyi, Oleksandr; Титюк, Анатолій Олександрович; Tytiuk, Anatolyi; Юрченко, Євген; Yurchenko, Yevhen; Шевченко, Тетяна Юріївна; Shevchenko, Tetiana; Шехоркіна, Світлана Євгеніївна; Shekhorkina, Svitlana; Шляхов, Костянтин Валерійович; Slyakhov, Kostiantyn; Бондаренко, Ольга Іванівна; Bondarenko, Olha; Бардах, Олександр Юхимович; Bardakh, Oleksandr; Бордун, Марина В'ячеславівна; Bordun, Maryna; Денисенко, Олександр Васильович; Denysenko, Oleksandr; Леушин, Максим; Leushyn, Maksym; Лясота, Олександр Валентинович; Liasota, Oleksandr; Савицький, Андрій; Savytskyi, Andrii; Соловйова, Єлизавета; Soloviova, Yelyzaveta; Спиридоненков, Віталій; Spyrydonenkov, Vitalii; Чернець, Вячеслав; Chernets, Viacheslav; Савицький, Микола Васильович (голов. ред.); Savytskyi, Mykola (editor)
2020-07Визначення коефіцієнта для оцінювання роботи установки із використанням вторинної теплотиЛяховецька-Токарєва, Марина Марківна; Ляховецкая-Токарева, Марина Марковна; Liakhovetska-Tokarieva, Maryna; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adehov, Oleksandr
2015-04Инженерные системы для доступного жилья как определяющий фактор жизненного цикла зданияАдегов, Александр Валерьевич; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Колохов, Виктор Владимирович; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Василенко, И. С.; Василенко, І. С.; Vasylenko, I.
2017-04Исследование и анализ работы мобильного стенда для производства стеновых панелейАдегов, Александр Валерьевич; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Колохов, Виктор Владимирович; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Гаврилюк, Сергей Викторович; Гаврилюк, Сергій Вікторович; Gavryliuk, Serhii
2017-04Локальні біогазові установкиКучер, Ігор Григорович; Кучер, Игорь Григорьевич; Kucher, Ihor; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adehov, Oleksandr; Юрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevhenii; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena
2019Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» денної та заочної форм навчанняБерезюк, Ганна Геннадіївна; Солод, Леонтіна Валеріївна; Адегов, Олександр Валерійович
2018Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Теплопостачання» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчанняСолод, Леонтіна Валеріївна; Адегов, Олександр Валерійович; Волошко, Владислав Миколайович
2019Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Удосконалення систем ТГП» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчанняСолод, Леонтіна Валеріївна; Адегов, Олександр Валерійович
2021Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Промислове теплопостачання» для студентів ступеня магістр ОПП/ОНП «Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання» денної та заочної форм навчанняСолод, Леонтіна Валеріївна; Адегов, Олександр Валерійович
2018Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теплопостачання» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної та заочної форм навчанняАдегов, Олександр Валерійович; Солод, Леонтіна Валеріївна; Волошко, Владислав Миколайович; Чорнойван, Анатолій Андрійович
2021Методичні вказівки до практичних занять за темою: «Побудова поздовжніх профілів мереж теплогазопостачання» з дисциплін «Теплопостачання», «Газопостачання» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання» денної та заочної форм навчанняСолод, Леонтіна Валеріївна; Березюк, Ганна Геннадіївна; Адегов, Олександр Валерійович
2015-09Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителяхКолохов, Виктор Владимирович; Колохов, Віктор Володимирович; Kolokhov, Viktor; Адегов, Александр Валерьевич; Адегов, Олександр Валерійович; Adehov, Oleksandr; Кудрявцев, А. С.; Кудрявцев, О. С.; Kudriavtsev, Oleksandr; Перчаник, Надежда Евгеньевна; Перчаник, Надія Євгенівна; Perchanyk, Nadiia
2015-09Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачанняСолод, Леонтіна Валеріївна; Солод, Леонтина Валериевна; Solod, Leontina; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adehov, Oleksandr; Волошко, Владислав Миколайович; Волошко, Владислав Николаевич; Voloshko, Vladyslav
2017-10Результати енергетичного аудиту адміністративної будівліЮрченко, Євгеній Леонідович; Юрченко, Евгений Леонидович; Yurchenko, Yevheii; Коваль, Олена Олександрівна; Коваль, Елена Александровна; Koval, Olena; Піпа, Володимир Вікторович; Пипа, Владимир Викторович; Pipa, Volodymyr; Адегов, Олександр Валерійович; Адегов, Александр Валерьевич; Adegov, Aleksandr; Ковтун, К. А.; Ковтун, К. А.; Kovtun, К.